Make your own free website on Tripod.com

CEBADILLA BAJA - CASA RURAL

ONS PROJECT

HOME PAGE
NEDERLANDSE VERSIE
GEZONDHEIDS- EN VERWENPROGRAMMA
ONS PROJECT
VERSION ESPAŅOL
PROGRAMA DE SALUD
NUESTRO PROYECTO
ENGLISH VERSION
HEALTH PROGRAM
DEUTSCHE VERSION
GESUNDHEITS PROGRAMM
FOTOS
LINKS - ENLACES

Enter subhead content here

ZELF-VOORZIENINGS projectje

Uit bezorgdheid om wat er met de aarde gebeurt proberen we op onze heel bescheiden manier mee te zoeken naar mogelijke oplossingen.   Opdat nog vele generaties NA ons ook van deze mooie (hopelijk mooiere) planeet kunnen genieten.

Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om kritisch naar onze welvaarts- (lees ‘verbruiks’) maatschappij te kijken en na te denken over hoe het anders, en beter zou kunnen.  Hoe kunnen we op een intelligente manier omgaan met voeding, technologie, onderwijs, wereldbeeld, ... zodat de natuur, in zijn geheel, wordt gerespecteerd, zodat de wereld niet gezien wordt als een ‘rijkdom om te exploiteren’, zodat de insecten en roofdieren niet meer als vijanden worden aanzien?

Hiervoor is natuurlijk een enorme mentaliteitsverandering nodig.  Dat gebeurt geleidelijk maar liefst zo snel mogelijk.  Onze generatie, maar vooral onze kinderen zullen hierin een grote rol kunnen spelen en onderwijs en opvoeding zijn daarbij van groot belang in dit bewustwordings-proces.

Vanuit eigen ervaring (o.a. ernstige ziekte) werd het ons langzaamaan duidelijk dat onze levenskwaliteit en die van onze omgeving achteruit ging.  We wilden kijken of er geen andere, alternatieve manieren zijn om in de maatschappij te leven.  Dit is echter in Belgie niet eenvoudig en uiteindelijk, door ‘toeval?’ kwamen we terecht in het Zuid-Spaaanse binnenland, in een uitgestrekt natuurpark, omgeven door een gigantische monocultuur van olijven.  Hier kunnen we in alle rust experimenteren en ervaringen opdoen rond thema’s zoals: tuinieren, energievoorziening, bouwtechnieken, verwarming, watervoorziening en veel meer, alles gebaseerd op ecologische waarden, herbruikbaarheid, hernieuwbare materialen ...

Maar ook werken we aan onszelf op lichamelijk, mentaal en spiritueel vlak.  De natuur en stilte rondom ons zijn daarbij een grote stimulans.  Momenteel maken we daarvoor onder andere gebruik van: macrobiotisch-vegetarisch koken, oude en recente oosterse en westerse filosofie (Zen, macrobiotiek, Steiner, ...), yoga, chi-kung en vooral ook shiatsu.

Enter supporting content here